Algemene voorwaarden

RESERVERINGSVOORWAARDEN
 
Het verblijf op Camping Memling is enkel voor toeristische doeleinden.
Elk verblijf met andere doeleinden moet eerst in overleg met de eigenaars en zaakvoerders van Camping Memling.
Camping Memling behoudt het recht toegang te weigeren mits terugbetaling van de reservering.
 
Na het invullen van het reserveringsformulier krijgt u binnen de 30 minuten een betalingsverzoek. 
Gelieve binnen de termijn te betalen zoals vermeldt in uw betalingsverzoeksmail, na die termijn wordt een reservering automatisch geannuleerd.
U krijgt een bevestigingsmail na het vervolledigen van de betaling, in uitzonderlijke gevallen kan het iets langer duren.
 
ANNULERINGSVOORWAARDEN
 
Een annulering heeft een forfaitaire kost van €5.
Wij storten het resterende bedrag zo spoedig mogelijk terug.
 
Indien u niet verwittigt voor 12.00 uur ‘s middags 1 dag voor aankomst, is noch krediet noch terugbetaling mogelijk.
 
TOERISTENBELASTING
 
Stad Brugge wijzigde de toeristenbelasting naar €1,5 per persoon per nacht sinds januari 2023.
Personen onder de 18 jaar zijn vrijgesteld.
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT CAMPING MEMLING AKKOORDVERKLARING
 
Elke persoon die de camping betreedt, neemt kennis van dit reglement. Door betreding van het campingterrein verklaart men zich akkoord met het reglement.
Het personeel van de camping heeft het recht om overtreders te verplichten het terrein te verlaten.
 
Opladen elektrische wagens
Het is bij wet verboden een elektrische wagen op te laden via een CE-stekker.
Onze infrastructuur is niet voorzien voor hoogcapaciteitsladen.
Het risico op brand in de zekeringskasten of elektrocutie via de carrosserie van de wagen is reëel.
Elke schade veroorzaakt door het verkeerd gebruik van het elektriciteitsnet wordt door de overtreder gecompenseerd.
 
Barbecues
Op het tentenveld enkel toegelaten op de voorziene plaats.
Op verharde en standaard plaatsen is de minimumhoogte 40 cm boven de grond en minimum op 1m afstand van brandbaar materiaal.
 
Wegens brandgevaar enkel afgekoelde en uitgedoofde houtskool in de afvalcontainer gooien.
Kampvuren zijn verboden. 
 
Orde en netheid
De kampeerplaats dient proper gehouden te worden.
Het is niet toegelaten grofvuil achter te laten op de camping. Huishoudelijk afval hoort bij het restafval, glas in de glascontainer, plastic flessen en blikjes in de PMD en papier en karton in de toegewezen container.
 
Huisdieren
Honden zijn toegelaten, houd ze aan de leiband.
Gelieve de honden niet op de camping uit te laten, het naburige bos is ideaal om te wandelen met de hond.
 
Stilte en rust
Muziek mag niet hoorbaar zijn voor uw buren. Na 22.30u is alle lawaai en muziek verboden.
 
Veilgheid
De maximum snelheid op het terrein bedraagt 5 km/u.
Na 23 uur is de slagboom gesloten voor inkomend verkeer.
NL