Algemene voorwaarden

Voorwaarden van de Reservering

 

Doel van het Verblijf

Het verblijf op Camping Memling is uitsluitend bedoeld voor toeristische doeleinden. Voor elk ander type verblijf is vooraf overleg met de eigenaars en zaakvoerders van Camping Memling vereist.

Toegangsrecht

Camping Memling behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren, met terugbetaling van de reservering volgens onze voorwaarden.

Reservering en Betaling

Na het invullen van het reserveringsformulier ontvangt u binnen 30 minuten een betalingsverzoek. Gelieve binnen de in de betalingsverzoekmail vermelde termijn te betalen. Na deze termijn wordt de reservering automatisch geannuleerd, in overeenstemming met onze voorwaarden.

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting bedraagt €1,5 per persoon. Personen onder de 18 jaar zijn vrijgesteld van deze belasting.

Bevestiging

U ontvangt een bevestigingsmail zodra de betaling is voltooid. In uitzonderlijke gevallen kan het iets langer duren voordat u deze ontvangt.

 

Annuleringsvoorwaarden

 

Forfaitaire Kost

Een annulering brengt een forfaitaire kost van €7 met zich mee. Wij storten het resterende bedrag zo spoedig mogelijk terug.

Laat Annuleren

Indien u niet voor 12.00 uur ‘s middags één dag vóór de aankomstdatum annuleert, is noch krediet noch terugbetaling mogelijk.

 

Huishoudelijk Reglement Camping Memling

 

Akkoordverklaring

Elke persoon die de camping betreedt, neemt kennis van dit reglement en verklaart zich akkoord met de voorwaarden. Het personeel van de camping heeft het recht om overtreders te verplichten het terrein te verlaten.

Opladen Elektrische Wagens

Het is bij wet verboden een elektrische wagen op te laden via een CE-stekker. Onze infrastructuur is niet voorzien voor hoogcapaciteitsladen. Het risico op brand in de zekeringskasten of elektrocutie via de carrosserie van de wagen is reëel. Elke schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van het elektriciteitsnet wordt door de overtreder gecompenseerd. Er is een Tesla-lader (“Wall Connector”) beschikbaar. Op aanvraag kunt u uw voertuig opladen.

Barbecues

Op het tentenveld enkel toegelaten op de voorziene plaats. Op verharde en standaard plaatsen is de minimumhoogte 40 cm boven de grond en minimaal 1 meter afstand van brandbaar materiaal. Wegens brandgevaar enkel afgekoelde en uitgedoofde houtskool in de afvalcontainer gooien. Kampvuren zijn verboden.

Orde en Netheid

De kampeerplaats dient proper gehouden te worden. Het is niet toegelaten grofvuil achter te laten op de camping. Huishoudelijk afval hoort bij het restafval, glas in de glascontainer, plastic flessen en blikjes in de PMD, en papier en karton in de toegewezen container.

Huisdieren

Honden zijn toegelaten, houd ze aan de leiband. Gelieve de honden niet op de camping uit te laten; het naburige bos is ideaal om te wandelen met de hond.

Stilte en Rust

Muziek mag niet hoorbaar zijn voor uw buren. Na 22.30 uur is alle lawaai en muziek verboden.

Wi-Fi

De gebruiker is verantwoordelijk voor de gebruikte apparatuur, zowel hardware als software, en de beveiliging ervan. Dit omvat het up-to-date houden van beveiligingsinstellingen en het beschermen van persoonlijke gegevens tijdens het gebruik van ons Wi-Fi-netwerk.

Camping Memling voor uw bezoek aan Brugge
NL